คชศาสตร์ชาวกูย

คชศาสตร์ชาวกูย

คชศาสตร์ชาวกูย e-book พร้อมพิมพ์ เป็นหนังสือสวยงามเล่มใหญ่ปกแข็ง ชนิด Coffee Table Book เล่าเรื่อง ภูมิปัญญา และ ความสามารถในการจับช้างป่า อีกทั้งการดูแลเลี้ยงช้างฝึกช้างของชาวชาติพันธุ์กูยเลี้ยงช้าง ซึ่งเรียกรวมกันว่า คชศาสตร์ชาวกูย ซึ่งในวันนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย เป็นการให้เกียรติแสดงความนับถือและยกย่อง ชาวชาติพันธุ์กูยเลี้ยงช้าง ซึ่งได้เก็บรักษาส่งทอดสืบต่อ คชศาสตร์ชาวกูย นี้จากรุ่นสู่รุ่นมาอย่างเนิ่นนานนับร้อย ๆปี จนถึงทุกวันนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์

28,483 วิว 6,210 ดาวโหลด
772 ผู้ตอบแบบสอบถาม